OMNIGO Education Policies

Privacybeleid

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. OMNIGO Education hecht belang aan uw privacy.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van OMNIGO Education. U dient zich ervan bewust te zijn dat OMNIGO Education niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze website kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website van waaruit u naar deze website bent gekomen, of waarlangs u deze verlaat. Dit stelt ons in staat om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

We hebben dit beleid opgesteld zodat u kan begrijpen hoe we persoonlijke informatie collecteren, gebruiken en communiceren.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Dit is dus volstrekt anoniem en er zal nooit misbruik gemaakt worden van eventuele gegevens.

Volgende soorten cookies kunnen gebruikt worden:
‘First party cookies’, dit zijn technische cookies die gebruikt worden door OMNIGO Education zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.
‘Third Party cookies’, dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, zoals Facebook.

Deze website gebruikt cookies om uw bezoek op deze website bij te houden. Wij gebruiken deze informatie enkel om data (zoals aantal bezoekers) te analyseren en eventueel voor het matchen van advertenties aan uw interesses. Persoonlijke informatie wordt niet misbruikt. Gegevens zoals uw naam en e-mailadres zijn hier niet aan gekoppeld.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

IP Adres

IP adressen worden gebruikt door uw computer telkens wanneer u geconnecteerd bent met het internet. Uw IP adres is een reeks cijfers dat door computers op het netwerk gebruikt wordt om uw computer te identificeren. IP adressen worden automatisch gecollecteerd als deel van demografische en profilering data, gekend als “traffic data”. Elk IP-adres wordt geanonimiseerd om uw privacy verder te beschermen.

Uitschakelen?

Met behulp van de Help-functie van uw browser kan u meer info vinden over het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies.

Hou er wel rekening mee dat, indien u de cookies uitschakelt, u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten en het kan zijn dat er bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van OMNIGO Education of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Informatie die wordt ingevuld bij formulieren worden uitsluitend gebruikt binnen het kader van uw project en/of om contact met u op te nemen. Dit wordt niet aan derden doorgegeven. We verbinden ons ertoe om uw e-mailadres confidentieel te houden. We verkopen, verhuren of leasen onze subscriptie lijsten niet aan derde partijen, en we geven uw persoonlijke informatie niet door aan derde partijen tenzij dit wettelijk verplicht is of tenzij u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Indien u ingeschreven bent op onze nieuwsbrief, dan heeft u de mogelijkheid om u op elk moment uit te schrijven. Onder iedere mailing bevindt zich een link om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. U heeft ook op elk moment het recht ons te vragen om uw gegevens uit de database te verwijderen.

Hoe gebruiken we uw informatie?

Ruim gesproken, gebruiken we uw persoonlijke informatie voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, bieden van klantenservice en het beschikbaar maken van andere items en diensten aan onze klanten en potentiële klanten.

We verkrijgen nooit informatie die u als persoon kan identificeren als u onze website bezoekt, tenzij u ervoor kiest om dergelijke informatie aan ons te bezorgen. Dergelijke informatie wordt nooit verkocht of anderszins getransfereerd naar ongeaffilieerde derde partijen zonder de toestemming van de gebruiker bij het collecteren van de informatie.

We mogen informatie vrijgeven wanneer dit bij wet verplicht is. In andere woorden, als we, in goede trouw, geloven dat de wet het vergt voor de bescherming van onze legale rechten.

Gebruik van externe linken

De OMNIGO Education website linkt naar heel wat externe websites. OMNIGO Education kan de accuraatheid van de informatie op deze gelinkte websites niet garanderen. Linken naar of van externe websites die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door ons, vormen geen goedkeuring door eender welke van medewerkers van de sponsors van deze sites of de producten of informatie die daarin wordt gepresenteerd.

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de gebruikspolicies, alle toepasbare wetgevingen en gaat u akkoord dat u verantwoordelijk bent om in overeenstemming te zijn met toepasbare lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met eender welke van deze voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

De teksten en onze diensten zijn beschermd door toepasbare copyright en trade mark wetten.

Hoe beschermen we uw informatie en beveiligen we informatie transmissies?

E-mail wordt niet erkend als een veilig communicatiemiddel. Om deze reden verzoeken wij u ons geen privé-informatie per e-mail te sturen. Dit is echter toegestaan, maar op eigen risico.

Informatie die u op onze website invoert, kan veilig worden verzonden via een beveiligd medium dat bekend staat als Secure Sockets Layer of SSL. Creditcardinformatie en andere gevoelige informatie wordt nooit via e-mail verzonden.

OMNIGO Education

 kan softwareprogramma’s gebruiken om samenvattende statistieken te maken, die worden gebruikt voor doeleinden zoals het beoordelen van het aantal bezoekers aan de verschillende secties van onze site, welke informatie het meest en het minst interessant is, het bepalen van technische ontwerpspecificaties en het identificeren van systeemprestaties of probleemgebieden .

Voor sitebeveiligingsdoeleinden en om ervoor te zorgen dat deze service beschikbaar blijft voor alle gebruikers, worden softwareprogramma’s gebruikt om netwerkverkeer te monitoren om ongeautoriseerde pogingen om informatie te uploaden of te wijzigen, of anderszins schade te veroorzaken, te identificeren.

Gebruiksbeleid

Intellectual Property Rights Website

Alle auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten in en op onze website en alle inhoud en software op de site blijven het exclusieve eigendom van OMNIGO Education of haar licentiegevers. Het gebruik van onze handelsmerken, inhoud en intellectueel eigendom is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OMNIGO Education.

U mag niet:

 • Materiaal van onze website opnieuw publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Materiaal van onze website verhuren of verkopen.
 • Materiaal op onze website reproduceren, dupliceren, afgeleide producten maken, kopiëren of anderszins exploiteren voor welk doel dan ook.
 • Herdistribueren van inhoud van onze website, ook naar een andere website.

U mag wel:

 • Linken naar onze website delen op derde websites zoals social media websites of nieuwswebsites met correcte verwijzing.

Intellectual Property Rights Campus & Community

OMNIGO Education is rechthebbende van alle door ons vervaardigde werken van intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend werken die (digitaal) geleverd worden, tijdens de Seminars getoond of geleverd worden of die via de website te zien zijn. De consument mag daarom de werken van OMNIGO Education niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OMNIGO Education.

OMNIGO Education verwijst soms naar externe bronnen. In deze gevallen gelden niet onze voorwaarden, maar deze van deze derden.

Alle ter beschikking gestelde lesmaterialen die door ons uitgegeven worden mogen door de consument niet openbaar gemaakt en verveelvoudigd worden en niet gedeeld worden met derden.

Alle ter beschikking gestelde video’s, audiomateriaal, documenten, info en educatiemateriaal blijven van OMNIGO Education en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor uw persoonlijke educatie, zonder voorafgaande goedkeuring door ons.

Wij behouden het recht om bovenstaande voorwaarden te wijzigen of zaken toevoegen zonder voorafgaande kennisgeving.

Indien enige bepaling nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige bepaling vervangen worden door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Door zich te registreren of een dienst/product aan te kopen (Cursus, Seminar of andere) bij OMNIGO Education gaat u uitdrukkelijk met deze bepalingen akkoord.

Accepteerbaar gebruik

U stemt ermee in om onze website uitsluitend te gebruiken voor legale doeleinden, en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van iemand anders, het gebruik en genot van de website beperkt of belemmert. Verboden gedrag omvat intimidatie of het veroorzaken van leed of ongemak voor een andere gebruiker, het verzenden van obscene of aanstootgevende inhoud of het verstoren van de normale stroom van dialoog binnen onze website.

U mag onze website niet gebruiken om ongevraagde commerciële communicatie te verzenden. U mag de inhoud van onze website niet gebruiken voor marketinggerelateerde doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Beperkte toegang

Mogelijk moeten we in de toekomst de toegang tot delen van onze website beperken. We behouden ons de volledige rechten voor om dit te doen. Als we u op enig moment een gebruikersnaam en wachtwoord geven om toegang te krijgen tot beperkte delen van onze website, moet u ervoor zorgen dat zowel uw gebruikersnaam als uw wachtwoord vertrouwelijk worden behandeld.

Toegang tot OMNIGO Campus

Na aankoop van een Cursus, krijgt u toegang tot de OMNIGO Campus. Dit is waar u op kunt inloggen om de respectievelijke Cursussen te bekijken. Toegang tot deze website is strikt persoonlijk en mag niet met derden gedeeld worden. De inhoud ervan is online en via de app te zien en te bekijken, maar mag niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. De inhoud mag niet, op welke manier dan ook, gedeeld worden met derden.

OMNIGO Education garandeert niet een bepaalde uptime van de websites. De OMNIGO Campus en OMNIGO Community, en dus de digitale inhoud ervan, kunnen daardoor voor korte periodes niet beschikbaar zijn. U heeft geen recht op vergoeding bij downtime van de websites.

Bepaalde delen van de Cursussen kunnen links naar websites en bronnen van derden bevatten. De voorwaarden hiervan hangen dus af van die specifieke websites. Hierop heeft OMNIGO Education geen invloed.

Gebruik van getuigenissen

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen met betrekking tot het gebruik van aanbevelingen en getuigenissen in advertenties, dient u rekening te houden met het volgende:

Getuigenissen die op deze site verschijnen, worden daadwerkelijk ontvangen via tekst, audio of video. Het zijn individuele ervaringen die ervaringen uit het echte leven weerspiegelen van degenen die onze producten en/of diensten op een of andere manier hebben gebruikt. Het zijn individuele resultaten en de resultaten variëren. We beweren niet dat het typische resultaten zijn. De getuigenissen zijn niet noodzakelijk representatief voor iedereen die onze producten en/of diensten zullen gebruiken.

De getuigenissen die in welke vorm dan ook op deze site worden weergegeven (tekst, audio, video of andere) worden woordelijk weergegeven, met uitzondering van de correctie van grammaticale of typefouten. Sommige zijn mogelijk ingekort. Met andere woorden, niet de hele boodschap die de testimonialschrijver ontvangt, wordt weergegeven wanneer deze te lang lijkt of niet de hele verklaring relevant lijkt voor het grote publiek.

OMNIGO Education is niet verantwoordelijk voor de meningen of opmerkingen die op onze website worden gepost. De website is geen forum voor getuigenissen, maar biedt wel getuigenissen als middel voor Klanten/Leden om hun ervaringen met elkaar te delen. Ter bescherming tegen misbruik verschijnen alle getuigenissen nadat ze zijn beoordeeld door het management van OMNIGO Education. De meningen zijn strikt de zienswijze van de bron van de getuigenissen.

Disclaimer en Beperking van Aansprakelijkheid

OMNIGO Education geeft geen verklaringen, garanties of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de inhoud op deze website of sites die aan deze site zijn gekoppeld.

Al het materiaal op deze site wordt geleverd ‘as is’ zonder enige expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook, inclusief garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk op intellectuele eigendom of geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval zullen of zijn agenten of medewerkers aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van informatie, letsel of overlijden) die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de materialen te gebruiken. Zelfs als op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijk verlies of dergelijke schade.

Resultaten Disclaimer

OMNIGO Education biedt geen garantie tot het bereiken van enige resultaten. De vermelde termijn of periode tot het bereiken van bepaalde doelen is slechts gebaseerd op basis van onze eigen ervaringen en is slechts een mening. Dit is niet gebaseerd op concreet onderzoek of data. Het is louter informatief en indicatief voor wat mogelijk is.

Investering Disclaimer

OMNIGO Education biedt géén beleggingsadvies of pensioendiensten aan. Wij zijn geen financieel adviseur en zullen in geen geval over uw financiële middelen beschikken of anderzijds uw beslissingen hierin bepalen of beïnvloeden. Wij delen enkel onze persoonlijke bevindingen, strategieën en ervaringen. U, en u alleen, bent volledig verantwoordelijk voor elke beslissing die u hierin maakt en u bent zich steeds bewust van het risico dat met investeren of traden gepaard gaat.

Hoewel het materiaal op deze website is opgesteld op basis van informatie die door OMNIGO Education als betrouwbaar wordt beschouwd, wordt er geen verklaring, garantie of toezegging gegeven, vermeld of geïmpliceerd, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de hierin opgenomen informatie, en OMNIGO Education wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze website.

OMNIGO Education Websites, Community en App(s) worden uitsluitend verspreid voor algemene informatieve en educatieve doeleinden en is niet bedoeld als juridisch, fiscaal, boekhoudkundig of beleggingsadvies. De informatie, meningen en standpunten in documenten zijn niet afgestemd op de beleggingsdoelstellingen van één persoon en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. OMNIGO Education is niet verplicht tot het geven van herziene meningen of bevindingen in geval van gewijzigde omstandigheden. Alle beleggingsstrategieën en beleggingen brengen risico op verlies met zich mee. Niets op onze Websites, in de OMNIGO Community (App), OMNIGO Campus of andere bronnen van OMNIGO Education mag worden opgevat als beleggingsadvies. Elke verwijzing naar eerdere of potentiële prestaties van een belegging is geen, en mag niet worden opgevat als, een aanbeveling of als een garantie voor een specifiek resultaat of winst.

Ideeën of strategieën die worden besproken, mogen door niemand worden ondernomen zonder voorafgaand overleg met een financiële professional om te beoordelen of de ideeën of strategieën die worden besproken geschikt zijn voor u op basis van uw eigen persoonlijke financiële doelstellingen, behoeften en risicotolerantie. OMNIGO Education wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid of verlies opgelopen door een persoon die handelt op basis van de informatie, ideeën of strategieën die hierin worden besproken, van de hand.

De informatie in OMNIGO Education documentatie is geen aanbod tot verkoop, een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of een aanbod tot aankoop van beleggingen, en mag ook niet worden beschouwd als een aanbod of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of een beleggingsproduct of -dienst verkopen.

Gezondheid Disclaimer

OMNIGO Education biedt uitsluitend informatie en educatie aan rond gezondheid vanuit onze eigen ervaring en onderzoek. Wij bieden geen garanties en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele negatieve ervaringen na het toepassen van onze informatie of educatie. Individuele resultaten kunnen verschillen volgens de levensstijl, leeftijd en conditie van het individu. Alle informatie op onze verschillende kanalen is niet bedoeld als vervanging van het advies van een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener. Nooit het inwinnen van medisch advies uitstellen, medisch advies negeren of de medische behandeling stopzetten vanwege de verstrekte informatie. Neem bij twijfels altijd contact op met een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener.

Herroepingsrecht

Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is. Is dat het geval, dan kan de Klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat OMNIGO Education van elke aansprakelijkheid tegenover de Klant.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De Klant erkent hierbij dat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordt uitgevoerd.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van diensten, dan stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat OMNIGO Education de diensten meteen kan uitvoeren. De Klant erkent hierbij afstand te doen van zijn herroepingsrecht van zodra OMNIGO Education de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Tickets voor events (fysiek of online) worden niet zomaar terugbetaald. Elke aankoop is finaal. De enige uitzondering hierop wordt hieronder omschreven in de vorm van een “niet tevreden geld terug garantie”.

Geld terug garantie voor Starter Seminars

In bepaalde gevallen hebben we een “niet tevreden geld terug garantie”. Houd rekening met deze voorwaarden:

 • Enkel geldig mits uitdrukkelijke vermelding op de inschrijvingspagina van een Live Starter Seminar (zoals WealthStarter Seminar).
 • Enkel geldig mits actieve aanwezigheid op de Seminar waarvoor Klant een Ticket aankocht. Bij niet-aanwezigheid worden dus geen terugbetalingen toegestaan.
 • Enkel geldig als de aanwezige direct na afloop en vóór hij of zij weg gaat OMNIGO Education op de hoogte brengt van zijn of haar ontevredenheid over de Seminar en daarbij de wens tot een terugbetaling uitspreekt. Zo kunnen we hierover in gesprek treden en trachten om je alsnog de waarde te bieden die je verwachtte.

Geld terug garantie voor Cursussen

In bepaalde gevallen hebben we een “niet tevreden geld terug garantie”. Houd rekening met deze voorwaarden:

 • Enkel geldig mits uitdrukkelijke vermelding op de inschrijvingspagina van een Cursus.
 • Enkel geldig als klant kan aantonen dat hij de Intro Module, Module 1 (en Module 2) van de betreffende Cursus heeft doorlopen en actief met alles aan de slag is gegaan, maar het toch om één of andere reden het niet paste bij hem/haar.
 • Enkel binnen 30 dagen na aankoop.
 • We gaan dan graag in gesprek met de klant om te achterhalen hoe we hen alsnog van dienst kunnen zijn. Als hij dan nog steeds zijn geld terug wenst, is dit geen probleem. We willen 100% klantentevredenheid behouden.

Overige Verkoopvoorwaarden

Downloaden van OMNIGO Education video’s en audio bestanden is niet toegelaten. PDF’s mogen gedownload worden en dienen uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

Aangeboden ondersteuning voor het beantwoorden van vragen wordt niet specifiek beperkt in tijd voor OMNIGO Studenten. OMNIGO Education mag echter vrij en exclusief bepalen in hoeverre het mogelijk is om te antwoorden op vragen. Wanneer OMNIGO Education voelt dat er misbruik wordt gemaakt of wanneer het praktisch niet mogelijk is om te blijven antwoorden op vragen, behoudt zij het recht om deze ondersteuning te stoppen of te beperken. OMNIGO Education behoudt zich ook het recht om vragen niet te beantwoorden als dit buiten het veld van expertise ligt.

Alle prijzen zijn incl. 21% btw tenzij anders vermeld.

Pre-Orders

In onze Roadmap hebben we voor elke Cursus een verwachte lanceringsdatum uitgewerkt voor de Intro Module + Module 1 en vervolgens ook voor de datum waarop de desbetreffende Cursus “compleet” zal zijn. Deze datums zijn niet bindend. Ze zijn een indicatie. Als blijkt dat we een vooropgestelde deadline niet halen, dan mag u erop rekenen dat we hierover tijdig communiceren om de juiste verwachtingen te behouden.

Voor Pro Cursussen heeft de term “compleet” ook een andere betekenis dan voor Starter Cursussen. De inhoud van Pro Cursussen zal namelijk zeer regelmatig blijven uitbreiden, ook na de vooropgestelde datums. Starter Cursussen daarentegen hebben een bepaalde opbouw die in principe behouden blijft. De aanpassingen hier zullen dus minder ingrijpend zijn. Wel zorgen we dat alle Cursussen steeds relevant en up-to-date blijven. Deze garantie heeft u dankzij de Lifetime toegang of actief lidmaatschap (zie hieronder).

Starter Cursussen met Lifetime toegang

Klant krijgt Levenslang toegang tot individueel aangekochte Starter Cursussen. Dit omvat ook alle updates en aanpassingen die aan deze Cursussen zouden gebeuren.

“Levenslang” of “Lifetime” betekent voor de levensduur van de entiteit OMNIGO Education. Dit vervalt zodus als OMNIGO Education zou stoppen met bestaan. Dit zou de klant geen recht geven op een terugbetaling.

EducationStarter Bundel (niet meer beschikbaar)

Klant krijgt Levenslang toegang tot de vier Starter Cursussen: WealthStarter, MindsetStarter, BusinessStarter, HealthStarter. Dit omvat ook alle updates en aanpassingen die aan deze Cursussen  zouden gebeuren.

“Levenslang” of “Lifetime” betekent voor de levensduur van de entiteit OMNIGO Education. Dit vervalt zodus als OMNIGO Education zou stoppen met bestaan. Dit zou de klant geen recht geven op een terugbetaling.

EducationPro Subscription

Toegang tot alle Cursussen en andere voordelen blijft behouden gedurende de periode van het actieve abonnement.

Het abonnement wordt elke periode stilzwijgend verlengd. De Klant kan op elk moment binnen deze periode vragen om de hernieuwing te annuleren. Dit geeft nooit recht op een terugbetaling.

Met andere woorden, elke betaling en hernieuwing is definitief. Zie ook “Herroepingsrecht” hierboven.

EducationPro Lifetime & EducationPro+ Bundel (niet meer beschikbaar)

Bij EducationPro Lifetime kreeg de Klant in ruil voor een eenmalig bedrag levenslang toegang tot alle Pro Cursussen en alle andere voordelen van de EducationPro Subscription, exclusief de Starter Cursussen (deze konden individueel aangekocht worden).

Het is mogelijk dat OMNIGO Education in de toekomst meerdere Subscriptions zal hebben waardoor de huidige vorm en inhoud van EducationPro zal veranderen.

In dat geval behoudt de Klant toegang tot de Subscription die het dichtst aanleunt bij de inhoud van de originele EducationPro Subscription.

Uiteraard zijn gewone updates aan dezelfde Subscription ook inbegrepen in EducationPro Lifetime.

Dezelfde bepaling geldt voor Klanten met de EducationPro+ Bundel aangezien EducationPro Lifetime hier deel van uitmaakt. Het enige verschil is dat deze Klanten wél toegang krijgen tot de 4 Starter Cursussen.

“Levenslang” of “Lifetime” betekent voor de levensduur van de entiteit OMNIGO Education. Dit vervalt zodus als OMNIGO Education zou stoppen met bestaan. Dit zou de klant geen recht geven op een terugbetaling.

Contributie

Gebruikte iconen op Over Ons pagina is afkomstig van www.flaticon.com en gemaakt door:

Wijzigingen

Deze privacyverklaring en andere beleidsverklaringen zijn afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en op ons huidig aanbod.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of van ons aanbod, kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaringen.

We behouden ons het recht voor om ons beleid en Verkoopsvoorwaarden op elk moment met of zonder kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen. Het is raadzaam om regelmatig onze policies te raadplegen. U kunt er echter zeker van zijn dat als het (privacy)beleid in de toekomst verandert, we de persoonlijke informatie die u ons onder dit (privacy)beleid hebt verstrekt niet zullen gebruiken op een manier die wezenlijk niet in overeenstemming is met dit (privacy)beleid, zonder uw voorafgaande toestemming.

We zijn toegewijd om onze zaken uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.

Wettelijke gegevens

Huidige registratie van OMNIGO Education is op het BTW-nummer BE0668.521.030 van SENNE TRENSON. Contact (bij vragen) via senne@omnigo-education.be.